Home | Contact | Shop | | BackSound

Anesthesie

Anesthesie bij huisdieren

Een MRI-scan is een langdurig onderzoek waarbij het dier volledig stil moet liggen. Anesthesie is dan ook onontbeerlijk.

Een goede voorbereiding van de anesthesie begint bij u thuis. Uw hond of kat moet hiervoor nuchter zijn. Vanaf 18u de dag voordien, geef u uw dier geen eten meer. Een kleine hoeveelheid water mag wel. Het is ook aan te raden om uw hond voor het onderzoek kort uit te laten.

Ook de doorsturende dierenarts kan een rol spelen in een optimale voorbereiding van de anesthesie. Een grondig lichamelijk onderzoek met hartauscultatie is hierbij belangrijk. Bij oudere dieren (vanaf 8 jaar) of bij dieren met een gekend medisch probleem (vb. lever- of nierprobleem) is het ook aangewezen om een pre-anesthetisch bloedonderzoek uit te voeren. Gelieve steeds alle voorafgaande onderzoeksresultaten die bij de eigen dierenarts reeds gebeurden, mee te brengen naar onze kliniek.

Wij kunnen ook zelf een pre-anesthetisch bloedonderzoek uitvoeren, indien u met uw dier eerst op consultatie komt bij onze neuroloog. Wanneer blijkt dat dit bloedonderzoek en het algemeen en neurologisch onderzoek van uw dier een anesthesie toelaat, dan wordt de MRI-afspraak gepland. Onze neuroloog kan u ook informeren indien er een verhoogd anesthesierisico aanwezig is bij uw dier.

Uiteraard zal op de dag van de scan, voorafgaand aan elke anesthesie, ook bij ons nog een algemeen onderzoek van uw dier gebeuren. Onder anesthesie krijgt de patiënt een buisje in de keel waardoor het anesthesiegas en extra zuurstof wordt toegediend. Dit is ook meteen een manier om de ademhaling en de diepte van de anesthesie goed te monitoren. Na het onderzoek mag uw dier meteen wakker worden. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de anesthesie die uw dier gehad heeft. Als uw dier goed wakker en op temperatuur is, mag het met u mee naar huis.

EquiSound

De website van Equisound maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD